...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހާރިނދަލި
ނ.
ރިނދަލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބޭރު ފަނޑު ހުދުކުލައެއްގައި ކުރަކި ބޯތޮށިގަނޑެއް އޮންނަ ރިނދައްޔެކެވެ.
އެތެރެ ވަރަށް ފަނޑު ފިޔާތޮށި ކުލައެއްގައި ހުރުމާއެކު ކައިރިފަށް ހުންނަނީ މަޑު ދަނބުކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ