...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަހުރަބު
ވެސް ތަނެއްގައި ނުހެދޭ ބާވަތެއްގެ ގަހެއްގެ ކިރު.
މިއީ އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ބިމުގެ އަޑީގައި ހުރެ ފިތިހަރުވެގެން ހެދޭ ރީނދޫ ރަތްކުލައިގެ އެއްޗެކެވެ.
އަނގޮޓީގައި ޖަހާއެހުގެ ގޮތުގައްޔާއި ތަސްބީހަ ފަދަ ތަކެތި ހަދާށާއި ބޭސްވެރިކަމުގައި މިބޭނުން ކުރެވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަހުރަބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ