...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ
"ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ" ނ.
(ބދ) ކިބަކިބައިން ގަދަކަން ލިބިގެންވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ