...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށަވަކި
ނ.
ދޮންމޫސައެއް ކަހަލަ ދަނބުކުލައިގެ އޮށެއް.
މި ގަހުގެ ފަތް ހުންނަނީ މިދިލިފަތުގެ ބުރަށް ތަންކޮޅެއް ބޯކޮށް ކުދިކޮށެވެ.
މި ގިނައިން ހެދެނީ ރަށްރަށުގެ ވަލުތެރޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށަވައް . ދޮންމޫސަގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ