...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިހިތްވަރު
ނ.
(1) ކުޑަ ރުޅިޔަކާއިއެކު، އަންނަ ކުއްލި ހިތްވަރު.
(2) ކުޑަ މޮޔަކަމަކާއެކު، ތިމާޔަށް ނުވެވޭވަރުގެ ކަމެއްކުރާން ލާ ބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ