...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިނެތްމިޔަރު
މިޔަރެކެވެ.
ނަމަވެސް މި މިޔަރުގެ އުރަހަ ކައިރީގައި ކަށްޓެއްނުހުރެއެވެ.
ބުރަކަށިމަތީގައި ދެވަނަ އަށް ހުންނައުރަހަ، ފުރަތަމަ އުރަހައަށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.
މަތީތަލީގައި ހުންނަނީ، ހިމަ، ކުދި ތިނޯސް ކަހަލަ ދަތްތަކެކެވެ.
ދަށުތަލީގައި ހުންނަނީ ފުޅާ ދަތްތަކެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ