...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިބުރޮޅި
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
މިއީ ހިކި އުނިއޮށެއް ހެން އޮންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ބޭރުގައި ކަށިއުންތަކެއް ފަޅިާފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ