...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިބޮލި
ނ.
(ޏ) ބޮލީގެ ބާވަތެއް:
މިބޮލީގެ މަތީފަރާތުގައި ހުންނަނީ އުންތަކެއްހެން ކަށިތަކެއް ފަޅައިފައެވެ.
މިއީ މަޑުރަތްކުލައިގައި ކުރީކޮޅަށް ހިމަކޮށް އޮންނަ ބޮއްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ