...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިބޯ
ތަކުގައި ހުންނަކަށިތަކުގެ އަދަދު ގިނަވާނެއެވެ.
މިއީ ރޯގަލުގެ ދިރޭ ފަށަލަ ކާލާ އެއްޗެކެވެ.
އެހެންކަމުން ފަޅައިގެން ގޮސްފައި ހުންނަބައި ފެންނާނީ ކަޅު ކުލައިގައެވެ.
އޭގެ އަޑިން ފެންނަނީ ދަނބުކުލައެވެ.
މީގައި 8 ފަޔާއި 12 ފަޔާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ފައިހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ