...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިޅޭނބޫ
ނ.
މާގަނޑުގައި ކަށިހުންނަ މާޅޭނބޫ ފާޑަށްހެދޭ، ބޭހަށް ގެންގުޅޭ ފަތްޕިލާ ވެއްޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅޭނބޫ . ކަށިއެނބޫ . ކަޓިޅޭނބޫ . މާޅޭނބޫ . މޭލިއަކަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ