...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިކަން
ނއނ.
(1) ރާޅުކަން.
(2) އޮމާން ނޫންކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަށިކަން . ހީރިކަން . ނިކަމެތިކަން . ރާޅުކަން . ކަމީނާކަން . މައިތިރިވުން . ގަދަބަދަވިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ