...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިކުނބުރު
ނ.
ވެޔޮކޮށް ހެދޭ ގަހެއް.
މިއީ ވަރަށް ކަށިގިނަ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގެ އޮށަށް ކިޔަނީ ލާގުޅައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޓިކުނބުރެ . ކުނބުރުވެޔޮ . ލާގުޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ