...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިކެޔޮ
ބިމަށް ހިފައިފައި ހުންނަ ވަރަށް ވަރުގަދަ އަޅޯތަކަކުންނެވެ.
މިއީ ތިލަގައި، މޫދުވާ ކަފި މޫތަކެއް ހުންނަ ގަހެކެވެ.
(2) ކަށިކެޔޮގަހުގައި އަޅާ މޭވާ، މިއީ ވަރުގަދަ ދަޅިގަނޑެއްގައި ވަކަކާޖެހިވަކެއް ފިތިބާރުކޮށްހުންނަ ވައްތަކަކުން އެކުލެވިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރައްދެކޭވައް . ހޮޅުއަށި . ހޮޅުގަނޑު . ހޮއި . ނަރު . ނިލަ . ނުގުޅި . ބިނުން . ބިލެތްގޮށި . ބޯކެޔޮ . ބޯކެޔޮކުރި . ކަށިކެޔޮ . ކަށިކެޔޮހޮޅު . ކަށިކެޔޮކުރޮޅި . ކަށިކެޔޮފޮތި . ކަށިކެޔޮލިޔާވަޅި . ކަށިކޭލުފެން . ކަށުކޭއޮށް . ކައުޑާކޭވައް . ކެޔޮ . ކެޔޮގަނޑު . ކޭވައް . ކޭވައްބުރު . ކޯރިބޯ . އާރޮސް . އޮށްކެޔޮވަޅި . އޮނުފަތިރާރާ . ވަރަލުން . ވަކަރުލުން . މައިޒާން . މަގުބޭސްއެޅުން . މަޑިސީލަ . މާހޮޅު . މާކަށިކެޔޮ . މާކަށިކެޔޮގަސް . މާމައިނދަޖެއްސި . މުކައްބަ . ފަތުލިހަކުރު . ފަތްވަދު . ފަސްފަހެތި . ފުލުވައްވެއްޓުން . ފޯ . ދައްކާރަ . ދައްކެރަ . ލިޔުން . ލީފަތް . ސާންތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ