...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިކެޔޮލިޔާވަޅި
ނ.
ކަށިކެޔޮ ލިޔަން ޚާއްޞަކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ ވަޅި.
މީގެ ތިލައިގެ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން އިންޗިއެވެ.
މުށްގަނޑުގައި ގާތްގަނޑަކަށް މުށެއް ހުރެއެވެ.
މިނޫންގޮތް ގޮތަށްވެސް މިވަޅިހަދައި ފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮށްކެޔޮވަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ