...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިކޭލުފެން
މ.
ފެނުގެ ތެރެއަށް ކަށިކެޔޮވައްތަކެއް އަޅައިގެން ކައްކާފައި ހުންނަ ފެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅުއަޅިކުލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ