...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިކޮކާމަސް
ނ.
ކޮކާމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ކަރުތާފަތުގެ ތިރީބައިގައި ތޫނުކައްޓެއް ހުންނަ، ކުޑަ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައަކަށްދާ ގަދަމުށިކުލައެވެ.
މަހުގެ ހުރަހަށް ކަޅުކުލައިގެ ހިމަރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
ކަރުތާފަތުގެ މަތީބައިގެ ފަހަތުގައި ކަޅުލަފެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ