...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިކޮތަ
ނ.
ރައިވެރިމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ކަރުތާފަތްމަތީގައި ތޫނުކަށިތަކެއް ހުންނަމެހެކެވެ.
މިމަހުގެ ހުޅުނބުތައް ވަރަށް ތޫނުވާނެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ރަތްކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިކޮތާ . ކާނށިކޮތަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ