...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިކޮތަން
ުގައި ކަށިހުންނަ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގެ ފަތުގެ މަތީ ފަރާތުގައި އަޅައިގަންނަ ކަހަލަ ކެހެރި ތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ އެއްތަނޑެއްގައި ބޮނޑިއަކަށް މާއަންނަގަހެކެވެ.
މީގެތެރޭގައި އެކިކުލަކުލައިގެ މާއަޅާ ގަސްހުރެއެވެ.
މިގަހުގެ މަލާއި ފަތުގައި ގަދަ ޒަވިވަހެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިކޮތާ . ކާނށިކޮތަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ