...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިކޮލި
ނ.
ކޮލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ލޯބޮޑު އަނގަ ކުޑަ މަހެކެވެ.
މުޅިމަހުގައި ތޫނުކަށިތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިމަހަށް ގޯނާއެއް ކޮށްފިނަމަ މި މަސް ވަށް ބޯޅައެއްހެން ފުއްޕާލައި ކަށިތައް ކޮޅަށް ޖަހައެވެ.
މިއީ ވަރަށް ވިހަގަދަ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިހޮއްޕަ . ކަށިކޮލަ . ކަށިކޮލް . ކަށިކޯ . ކަށިފޮއްޕި . ފޮއްޕަ . ތައޯފަންމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ