...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިއަރޮޅި
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް، މިއީ އެތެރެ ބެދިފައި އޮންނަ ހަރު އޮށެއް ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ.
މިއޮންނަނީ ހިކިފައިހުންނަ ބޮޑެތި މޭބިސްކަދުރާ ގާތް ސިފައެއްގައި ހިމަދިގުކޮށެނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ