...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިއިނގިލި
ނ.
ކުޑަވައި އިގިއްޔާ ޖެހުނު އިނގިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯނުވަތް އިނގިލި . މަލިންއިނގިލި . މުދިއިނގިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ