...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިވަތް
ނ.
(1) ބަނޑުއަޅާ ވިހާ އެއްޗެހީގެ ދަރިއުފެދޭ ގުނަވަން ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ކަށިތަކުގެ އޮނިގަނޑު.
(2) އެތެރޭގައި އެއްޗެއް އުފެދޭގޮތަށް ހެދިފައިވާ ކަށީގެ އޮނިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ