...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިވާލި
ނ.
ވާލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ވާލީގެ ބާވަތްތަކަށް ވުރެ ދިގު ބުރިކަށިމަތީ ކޮތަރިބައިގައި އެއްވަރަކަށް ކަށިތަކެއް ހުންނަ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ރިހި އަޅި ކުލައެވެ.
މަހުގެ އަރިމަތީގައި ދެބަރިއަކަށް ހުންނަ ކަޅުކުލައިގެ ލައްތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ