...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިވިދުރި
އަރައިފައި ހުންނަ ފޮޅުތަކަކަށް ބަދަލުވެއެވެ.
މިއީ ވައިރަހެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ.
7 ދުވަހާއި 02 ދުވަހާދޭތެރޭ މިބަލި ރަނގަޅުވާއިރު، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނުފިލާ ހުންނަ ލަކުނުތަކެއް ގައިގައި ހުރެއެވެ.
މިއީ މިހާރު ދުނިޔެއިން ނައްތައިލެވިފައިވާ ބައްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިހިއެޅުން . ބިހިއޮޑި . ކަށިވިދިރި . އަތްކެނޑުން . ވިދުރި . މާގޯނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ