...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިމައު
ނ.
ބޯކެޔޮ ގަސްހެން ހެދޭ ގަހެއްގައި އަންނަ މީރުވަސްދުވާ މަލެއް.
މި މާ ހުންނާނީ ދިގު ކަރުގަނޑެއްގެ ވަށައިގެން ހުދުކުލައިގެ ދިގު ފިޔަތަކެއްލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ