...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިމަތި
ނ.
(1) ފައިގެ ކުޑަހުޅާ ކަކުލާ ދެމެދުގެ ކުރިމަތީ ފަރާތް.
(2) ކުޅިވަރު ކުޅޭއިރު، ކަށިމައްޗަށް ހާނީއްކައެއް ވެދާނެތީ ބަންނަ ދާފަރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަމި . ހައްވާމަހަ . ހުއިފަތުހިކާ . ހޯސާ . ނަރުވާ ހަނދި . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނޫމުގުރާން . ބަބުރުލޯފިނދު . ބޮނޑިބަތްބޮލި . ބޮޑުގާދޫނި . ބޯހުރިމަޑި . ކަނޑުހެނޑަމާދޫނި . ކަންފަތް ހިކާ . ކަޅަވަތިމިއަރު . ކަޅުފާނަ . ވާލަންމަޑި . މުގޮށިމީދާ . މެދުކަށިމަތި . ފުނަމާލޯފިނދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ