...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިމަސް
ނ.
(1) ކަރަވެރިމަސް ފާޑުގެ ކަށިގިނަ މަހެއް.
މިއީ ދިގުކޮށް ފަތިކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ބުރަކަށި މަތީގައި ހުންނަނީ ގަދަ ނޫ ފެހިކުލައެކެވެ.
މަހުގެ ދެއަރިމަތީގައި ރަންރިހިކުލައެއްގެ ދަޅައެއް ހުރެއެވެ.
(2) (ސ) މަހުގެ ބޮލާއި ކަށިފައްޗާއި ކަންފަތްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެހިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ