...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިފަތި
ނ.
(1) ފޭރާމުގެ ކައިރި ފަށުގައި ވަކިގޮތަކަށް އެހުންނަ ފަށް.
އަތްދުތް ހުންނަ ފޭރާމުގައި މިފަށް ހުންނާނީ އަތްދުތުގެ ތިރީގައެވެ.
(2) އަމުނައިފައިވާ ކަށިތަކެއް.
(3) ކަށިފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހާކުރުބޮނޑި . ކަށިފަތިކައިރި . ފިލިމަހައެޑުން . ގުޅަރިހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ