...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިފޮތި
ނ.
މަހުގެ މައިކައްޓާ ގުޅިގެންވާ ކަށިތަކާއެކު އޮންނަ މައިކަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރިކަށި . ބެނޑި . ކަށިފަތި . ފިލިމަސްއެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ