...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިދިއްގާ
ނ.
ދިއްގަލުގެ ބާވަތެއް:
މީގެ ތޮށި ހުންނާނީ ކުރަކިކޮށެވެ.
މިގަހުގެ ލަކުޑި މޮޅުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިއްގާ . ގޮޓެވާނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ