...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިތުންފިލޮޅު
.
ފިލޮޅުގެ ބާވަތެއް.
މިފިލޮޅުގެ ކަރުތާފަތްގަނޑާއި ބޮލުގެ މަތީބައިގައި ހުޅުނބެއް ނުހުރެއެވެ.
ކަރުތާ ފަތްގަނޑުގެ މަތީބައިގައި ރަތްކުލައިގެ ލަފެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ މަޑު ވައިލެޓުކުލައަކާ ގުޅޭ މުށިކުލައެކެވެ.
މަހުގެ ތުން ހުންނަނީ ފިޔާތޮށިކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ