...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިގަނޑު
އަށް ހުރެފައި ދެފަށް ދޭތެރެއަށް ދެލިއަޅައިގެން ރޮނގުދަމާންގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
(9) ހަމުގެ ދަރަޖަބަލާން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް (:01) ޑަކްތަރުން ބަލިބަލާން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް:
(11) ވިއްސާރައިގެ އެކިއެކިގޮތްގޮތް ބަލާން ހަދައިފައި ހުންނަ އާލަތް:
(21) ކާންގެންގުޅޭ އޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހިނދިވަޅު . ހިތެކަންޓާ . ހީލި . ހީލިކަށިގަނޑު . ނާބަންނަކަށިގަނޑު . ނެވައިފެލާ . ބަލިބަލާއެތި . ކަށިގަނޑުޖެހުން . ކަތުރުކަށިގަނޑު . ކުނބުރުކަށިގަނޑު . ކޮނޑުކަށިގަނޑު . ކޯކަށިގަނޑު . އައްސިކަށިގަނޑު . އިނދަ . އިނދަޖެހުން . އިސްކުރު . އިސްކުރުކަށި . އިސްކުރުއަނބުރާ ކަށިގަނޑު . އިސްޓެތިސްކޯޕް . އުޅަނބޮށިކަށިގަނޑު . އުކުޅުކަށިގަނޑު . ވަހުޓާ . ވަހެށެ . ވަހެށެކެޑެ . ވަޅުނުލިބުން . ވެހުށެ . ވެހުށެކެޑެ . ވެޑިކާށިގަނޑޮ . މައިކަށި . މަލްއިސްކުރު . މަޑުކަށި . މާރާކާށި . މާކަށިގަނޑު . މިނިފޮތި . މިނީކާނށިގަނޑޮ . މުށްކަށިގަނޑު . މޭކަށިގަނޑު . މޭދޮށް . ފިޔަންކަށިގަނޑު . ފެނަކަށިގަނޑަ . ފޮއިއެޅުން . ދަގަނޑުބޭސް . ތަނބިކަށި . ތަޅޮކާނށި . ތާމޯމީޓަރ . ތިނަކަށި . ތޮޅޮކާނށި . ލޯކަށި . ގުނބުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ