...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިގޮނު
ުޅާވެފައި ބޮލުގެ މަތީގައި ދެދަޅުފަޅައިފައި ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ބުރަކަށި މަތީގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ހަރުކަށްޓެއް ހުންނާނެއެވެ.
ނިގޫފަތުގެ ކޮޅު ހުންނަނީ ވަށްކޮށެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ދޮންރީނދޫ ކުލައެވެ.
މުޅި މަހުގައި އެކިގޮތްގޮތަށް ނޫކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ