...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށިޖެހުން
މ.
(1) ދިރޭ އެއްޗެއް ކަށިހަރައިލުން.
(2) ކަރުގައި ކައްޓެއް އަޅައިގަތުން.
(3) ކަށިހެރުން.
(4) މަޖާޒު:
ކުޓުވައިގެން، ނުވަތަ އޮޅުވައިލައިގެން، ނުވަތަ ރާވައިގެން މީހަކަށް ބޮނޑިއެއް، ނުވަތަ ދެރައެއްދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ