...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށްވަޅު
ނ.
(1) މައްޔިތާ ވަޅުލާ ވަޅު.
(2) (ބދ) އަންހެންކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައުރަ . ވަޅުނުލިބުން . ވަޅުތިލަކުރުން . ވަޅުލުން . މުންކިރުނަކީރު . ފަސްމުށްޖެހުން . ފަސްދާނު . ފުންގެ . ދަރިވަޅު . ދުންގެ . ލަޙުދުވަޅު . ޝައްޤުވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ