...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށްޑަނަ
ނ.
(1) މައްޔިތާ ގެންދާ އަށިގަނޑު.
(2) ޚިޔާލީ ފުރޭތައެއް.
މިހުންނަނީ ސަންދޯކެއްގެ ސިފައިގައިކަމުގައި ބުނެވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށްޑޮނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ