...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށްޑަނަޖެހުން
މ.
މީހުން ގިނައިން މަރުވާ ދުވަސްވަރަށް ގަބުރަސްތާނުގެ ތެރެއިން ރޭގަނޑު އިވޭކަމަށް ބުނާ ނާމާން އަޑު އިވުން.
މިއަޑަކީ ފިލާތަކެއް އޮއްސާލީމާ އިވޭ ކަހަލަ އަޑެއްކަމަށް ބުނެވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ