...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަށްޑެވި
ނ.
(1) ފޮއްސިވާ ބައްޔެއް ޖައްސާކަމަށް ހީކުރާ ޚިޔާލީ ފުރޭތައެއް.
މިއުޅޭކަމަށް ބުނެވެނީ ޤަބުރުސްތާނުގައެވެ.
(2) ގަބުރުސްތާނު ތެރޭގައި އުޅޭކަމަށް ފަންޑިތަވެރިން ބުނާ ދެއްވެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދެވި . ކަށްޑެވިބަނޑަށްވަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ