...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނބަލުން
ނ.
މާތް އަންހެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރުބޭ . ހެނެވިރަސަ . ރަނި . ރަނިބޭކަނބަލުން . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަސްރަނި . ރާނީ . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބުރަކިރަނިން . ބޭބޭކަނބަލުން . ބޮޑުހަނޑޫ . ބޮޑުބޭކަނބަލުން . ކިލަވަތި . ކުޑަކިބާ . ވަޅުގަނޑުވަރު . މަހާރާނީ . މަހާރެހެންދި . މައިކަމަނާ . މިކަރަދިކަނބަލުން . މިކެރެދިކަނބަލުން . ފިތުރުމަލާފަތް . ދިއްޖެ . ދެކަނބަލުން . ދެމަފިރި ކަނބަލުން . ދެގަސްފޭލި . ގަހުރަމާނުން . ގަސްފޭލި . ސަމާފަޅި . ޙޫރުލްޢީނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ