...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނބާ
ނ.
(1) އަންހެނުންގެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ނަމެއް.
އިހުގައި މިނަން ކިޔައި އުޅުނީ ގަނޑުވަރު ތެރޭގެ ބޭފުޅުންނަށެވެ.
(2) ޅެމުގައި އަންހެނުންނަށް ލޯބީން ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިތްފަށް . ބަނބުޅަންބޮނޑި . ކަނބައު . ކަނބާފާނު . ކަނދުފަތި . ކުދިކިޔެވެނިން . ފަރަންޖީންބާލާގައު . ދުހެލިގަނޑަ . ދޫވެރިހިކަނދާ . ދޫވެރިކަން . ތެރަސްފުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ