...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނބާދި
ނ.
(1) އިހުގައި ދަތުރަށް އަރާ ވަޑައިގަންނަވާ ދޮރޯއްޓާއިދިމާ ގޮނޑުދޮށުގައި އަރާ ފައިބާން ބިންގަޑު، ކަތިކޮށް ހަދާފައި އޮތްތަނެއް.
(2) ގޮނޑުދޮށުގައި ބޮއްކުރާލަފައި މީހުންފައިބާ އުޅޭން ހަދައިފައި އޮންނަ ކެންޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނބުޅަންބޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ