...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނބިލި
ަ ބަދަލުވެއެވެ.
ތުނބުގެ މަތީކޮޅުގައި ރަތްކުލައެއް ހުރެއެވެ.
ކާ ވަގުތާއި ސިހުން ލިބޭ ވަގުތުގައި ބޮލާއި ފިނދުފަތް ނަގައި، ތަޅުވައި ތިރިކޮށް ހަރަކާތް ކުރުމަކީ، ކަނބިލީގެ ޚާއްޞަ ސިފައެކެވެ.
މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ހިލަމެއްވުމުން އަވަހަށް ފިލައި ބޮނދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާދަނޑި . ކަނބުލު . އާހުކަނބިލި . ވިލާތުކަނބިލި . ދާއިންތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ