...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނބުލޭގެ
ނ.
ނަމުން ނުބުނެ އަންހެނަކާ ދިމާއަށް ބުނާގޮތް.
މިގޮތަށް ކިޔައިއުޅެނީ އާދައިގެ އަންހެނުންނާ ދިމާއަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއަ . ފާނު . ސިލުވާނަށްތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ