...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނބުލޮ
ނ.
(1) އަންހެނުންނަށް ކިޔައިއުޅޭ ނަމެއް.
(2) އަންހެން ދަރީންނަށް ލޯބީންކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަންޖެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ