...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނބޯ
ނ.
ހިއްތަލަ ގަހުގެވައް.
މިހުންނާނީ ދިގުމާގަނޑެއްގެ ކޮޅުގައި އެލިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކެޔޮ . ހިއްތަލަ މަތިވައް . ބޯނި . ކޮން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ