...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދި
ނ.
އުފުލިލައިގެން އޮލައަޅައިގެން ކައްކާ ފޮނިބުއިމެއް.
މި ކިތައްމެ ބާވަތަކަށް ކިތައްމެ އެއްޗެއްގައި ކައްކައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަނދަފަތް . ހިކަނދަތުންމިއަރަ . ހިކަނދާ . ހިކަނދިއެރުވުން . ހިކަނދިމިޔަރު . ހިކަނދިމީދަލުގެވެސް އަބުރެއް އޮންނާނެ . ހިކަނދެގެނހެ . ހިކަނދޮ . ހިކަންދާ . ހިކަދޮތުންމޭރެ . ރިހަފަތް . ރިހަގަސް . ރިހިވަންކަނދިލި . ބަތްކަނދި . ކަނދިމަސް . ކަނދިދުވަސް . ކަނދިލިމައު . ކަނދިލިމާ . ކަޅިވެޔޮ . ކޮއްތަށް ދީފައި ބަނޑަށްދޭ ވަރަށް ހުރުން . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އުނބުގަނޑު . މިސާލުބަސް . މީދާމަސްގަނޑު . މުޙައްރަމް . ފާދަ . ފާދަލުން . ފިޔާމީރުކުރުން . ފުނޑިސަޓަނި . ފުފުލުކަނދި . ފުފޫ . ފެންކަނދިލި . ތުއްޖެހުން . ތެލަކަށި . ތެލުލިރިހާކުރު . ލަޑި . ލޮނުމިރުސް . ލޮނުމިރުސް ހަވާދު . ގަންދީލު . ގައުފޮޅުމަތީވަކަރު . ގިތެޔޮ މީރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ