...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދިމަސް
ނ.
މުޙައްރަމް މަސް.
މިމަހަށް އެނަން ކިޔުނީ މިމަހު ނުވަނަދުވަހާއި، ދިހަވަނަދުވަހު ކަނދިކައްކައިގެން ޞަލަވާތް ކިޔަވައި ކުދިން ކިރައި ހަދާތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަނދިއެރުވުން . މީދާމަސްގަނޑު . މުޙައްރަމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ