...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދިލި
ހިއްޕައިގެން ދިއްލާ ފޫނޫޒެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް.
މިއީ ރަށްމާލުދުރޭ ަރަދުން މާލޫދު ހަރުގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ މަގުމަތީގައި ދިއްލާން ކުދިބޭކަލުން ހަދާ އެއްޗެކެވެ.
(3) އަންނާރުފަތް ފާޑަށް ފަތްހުންނަ ތިރިކޮށްހެދޭ ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
މީގެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހިވަންކަނދިލި . ކަނދިލިމާ . ކަޅިވެޔޮ . ފެންކަނދިލި . ގަންދީލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ