...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދިލިމައު
ނ.
ކަނދިލީގައި ޖަހާން ކަޅުކުލައިގެ އޮފު ކަރުދާހުންކަފާ މަލެއް.
މިމާ ކަފަނީ ބިންވަޅުލައި ފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނދިލިމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ