...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަނދީޒަކާތް
ނ.
އާސޫރަ، ތާސޫޢާ ދެދުވަހު (ކަނދީދެދުވަހު) ނަދުރު ބުނެގެން ކަންޖާ އަޅާކިރާފައި އެކަނދީން ދޭ ޞަދަޤާތް ނުވަތަ ފައިސާއިންދޭ ޞަދަޤާތް.
މިއީ އާދަކާދައިގެ ގޮތުން ކޮށް އުޅުނު ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ